ECEAT Poland

Promowanie i propagowanie turystyki w gospodarstwach ekologicznych tym zajmuje się ECEAT - Poland Eurpejskie Centrum Ekologicznego Rolnictwa i Turystyki w Polsce. W ekologicznych gospodarstwach oferowana jest gościom żywność przede wszystkim z upraw zgodnych z zasadami rolnictwa ekologicznego.
Oprócz żywności ekologicznej potencjali turyści moga spodziewać się rodzinnej i serdecznej atmosfery, która daje gwarancję udanego wypoczynku.

Eceat-Poland

Ekowakacje

Ekowakacje to przede wszystkim aktywne spędzanie czasu oraz poznawanie przyrody i lokalnej kultury. Aktywni Ekoturyści w tym zakresie doceniać będą jazdę konno, jazdę na rowerze, nurkowanie, wędrówka po górach, wspinaczka po skałkach czy nawet nurkowanie. Ci mniej aktywni preferują wędrówki po lasach, rezerwatach czy parkach krajobrazowych lub uczestniczyą w relaksujących warsztatach o charakterze promowania kuchni i kultury regionu - warsztatch pieczenia chleba czy tkactwa itp.

Jazda-konna

Urlop u ekorolnika

Turystyka ekologiczna w eko-gospodarstwach daje możliwość zapracowanym ludziom z miasta wypoczywać w zgodzie z naturą i poczuć nieco prawdziwego wiejskiego stylu życia, chociażby podczas urlopu włączyć się w nurt prac gospodarskich traktując to zdecydowanie jako relaks.
Nie można tej dziedziny turystki traktować po macoszemu ponieważ niewątpliwie stanowić jedną z podstawowych filarów dzaiłań w walce o zachowanie środowiska naturalnego naszego kraju.

Praca na polu

Ekoturystyka, a gospodarstwa agroturystyczne

Ekowakacje nad jeziorem

Ekoturystyka to podróżowanie przyjazne środowisku, które odbywa się z zwykle na obszarach atrakcyjnych przyrodniczo i krajobrazowo, i która przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego oraz kulturowego tych regionów. Jej uczestnikami są ludzie o dużej świadomości ekologicznej i wrażliwości przyrodniczej. Trzy najważniejsze cechy ekoturystyki wyróżniające ją spośród innych form podróżowania to:

  • ekoturystyka jest formą aktywnego i dogłębnego zwiedzania obszarów o wybitnych walorach przyrodniczych i kulturowych,
  • ekoturystyka strzeże harmonii ekosystemów przyrodniczych i odrębności kulturowej lokalnych społeczności,
  • ekoturystyka dostarcza środków finansowych skutecznej ochronie wartości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz przynosi realne korzyści ekonomiczno-społeczne ludności miejscowej.
Koncepcja, istota i filozofia podróżowania zwanego ekoturystyką nie jest czymś nowym, ale dopiero w ostatnich latach nastąpiło jej uściślenie i zdefiniowanie. Styl aktywnego i dogłębnego zwiedzania miejsc przyrodniczo cennych, przyjazny przyrodzie i kulturze, jest pewnego rodzaju powrotem do tradycji podróżowania zapoczątkowanych już ponad 100 lat temu.

Ekoturystyka obejmuje różne rodzaje turystyki: kwalifikowaną, krajoznawczą, wypoczynkową, przygodową itp., pod warunkiem, że osoba uczestnicząca w podróży świadomie nie ingeruje w naturalne ekosystemy, wyraża szacunek dla otaczającej ją przyrody i kultury ludności miejscowej, a jej turystyczne wydatki dostarczają funduszy dla ochrony przyrody i lokalnej gospodarki.

Ekoturystyka często utożsamiana jest z agroturystyką, czynią tak również osoby związane z branżą turystyczną.

Agroturystyka jest formą turystyki wiejskiej związaną z rolnictwem. Gospodarstwo rolne stanowi jednocześnie bazę noclegową i główną atrakcję turystyczną dla potencjalnego agroturysty. Agroturystyka może mieć wiele wspólnego z ekoturystyką i często odpowiada wielu jej priorytetom, takim jak: podtrzymywanie dobrobytu lokalnych mieszkańców, korzystanie z już istniejącej bazy noclegowej lub dostarczanie turystom zdrowych posiłków z miejscowych produktów rolnych. Niektórzy właściciele gospodarstw agroturystycznych, szczególnie położonych w obrębie lub okolicach obszarów chronionych, wykazują dużą wrażliwość na sprawy ochrony przyrody, a postawą i poglądami wpływają na zachowanie i sposób bycia odwiedzających ich turystów.

Agroturystyka jednak, jako forma spędzania czasu, przybiera często formę stacjonarnego wypoczynku, natomiast podstawowym celem ekoturystyki jest aktywne odkrywanie dzikiej przyrody i rdzennej kultury i ich dogłębne poznawanie. Różnica polega zatem głównie na podstawowym motywie podróży. Gospodarstwa wiejskie mogą w wielu wypadkach stanowić bazę noclegową i żywieniową dla ekoturystyki.

Źródło: EkoportalEKOWAKACJE, NOCLEGI, WAKACJE na EKOTURYSTYCE
EKOTURYSTYKA, gospodarstwa ekoturystyczne i agroturystyczne zapraszają na wypoczynek
rodziny z dziećmi